'...Obligate tips...'
'...Obligate tips...'In de categorie 'dubieuze initiatieven' kunnen we de site www.crisis.nl nogal moeiteloos scharen. Deze splinternieuwe site pretendeert een soort wegwijzer te zijn bij grote rampen als een brand, een terroristische aanslag of andere calamiteiten als stroomuitval, wateroverlast, etc. Maar wat doet de site eigenlijk voor de bedreigde burger? Welnu, het biedt niet veel meer dan obligate tips en checklists aan, met wereldschokkende mededelingen als 'zet de rampenzender aan'. Je kunt zeggen: 'hartstikke handig, alles op één site!'. Je kunt ook zeggen: 'Met Crisis.nl wast het Ministerie van Binnenlandse Zaken zijn handen alvast in onschuld voor het geval er een ramp gebeurt.' Wij neigen naar het laatste... - 1 gwrrfs.

www.crisis.nl
18-12-2006 10:46 | dr.victor
Echt weer zo'n "Remkes product". Opent deuren die al wagenwijd openstaan ...
18-12-2006 23:42 | Ellende | mail
//gwrrf.magazine