'...Paars toch niet gek...'
'...Paars toch niet gek...'Voor de historische letterkundige prof. Herman Pleij (1943) is ons schamele nationaal bewustzijn een geschenk uit de hemel. Elke uitnodiging om Nederland en de Nederlanders 'een hart onder riem te steken' en lofzangen te houden op onze verworvenheden en blijken van tolerantie, neemt hij met graagte aan. In korte tijd is hij uitgegroeid tot een wetenschappelijk verantwoorde en overal in de media opduikende leverancier van 'peptalk'. In zijn bundel 'Erasmus en het poldermodel' geeft hij opnieuw fraaie staaltjes weg. Uit naam van onze historische verklaarbare afkeer van strijd, conflict en bloedende wonden pleit hij - zo kort naar haar 'val' - al voor een herwaardering van Paars en het poldermodel. Hij doet dat met de humanistische wijsgeer Erasmus als inspirerend influisteraar en het levert een actueel, gezellig boekje op. - 3 gwrrfs.

Erasmus en het poldermodel - Herman Pleij - Bert Bakker - 110 pag. EUR 12,50 - Nu bestellen bij BOL.COM!
14-03-2005 09:09 | dr.dieuwke
//gwrrf.magazine