Duizend woorden
Duizend woordenStembusblauw past bij jou

Iraakse vrouwen uit Bagdad showen hun blauwe vinger, die aangeeft dat je gestemd hebt (AFP)

31-01-2005 08:57 | dr.jojo | mail
//gwrrf.magazine