Duizend woorden
Duizend woordenGiro 555

Een man zit op een omgevallen boom in het door de tsunami verwoeste gebied bij Banda Atjeh, Sumatra (Reuters)

20-01-2005 10:10 | dr.jojo | mail
//gwrrf.magazine