'...Topliterette...'
'...Topliterette...'Was het hap-slik-weg-genre ooit een inkomensbron voor tweederangs-auteurs - sinds 'Bridget Jones' en andere megasellers is het schrijven van soapy romans ook een uitdaging voor de slimmeren onder ons. Resultaat? Tópliterette! 'Girl' van Emma McLaughlin en Nicola Kraus is daar een treffend voorbeeld van. Hier wordt luchtig maar ook schrijnend verslag gedaan van de ratrace in New York. Hoofdpersoon Girl neemt na haar ontslag onder meer haar toevlucht tot het smoezelige platform van een internetportal om weer aan de slag te komen, hetgeen de eerste dominosteen is van een reeks botte, naargeestige maar ook hilarische scènes over carrière maken in de 'Big Apple'. - 4 gwrrfs

Girl - Emma McLaughlin en Nicola Kraus - Vassallucci - 287 pag. - EUR 16,50 - Nu bestellen bij BOL.COM!
11-11-2004 11:09 | dr.hans | mail
//gwrrf.magazine