Adri Duyvesteijn steelt de show
Adri Duyvesteijn steelt de show'Was de rationalisering van de Betuwelijn een immanent proces? Of is er een x-moment aan te duiden waarop de het project wel degelijk buiten de vastgestelde haalbaarheidscriteria dreigde te vallen? Graag een zo ingewikkeld mogelijk antwoord, dan kan ik nog een flink aantal moeilijke woorden in ons eindrapport zetten.'
17-09-2004 13:29 | dr.hans | mail
Het wordt hoog tijd dat we parlementaire enquetes gaan instellen naar .... parlementaire enquetes.
18-09-2004 14:27 | dr.gerard
Eindrapport: De rationalisering van Duyvesteijn IS een immanent proces!
18-09-2004 23:47 | drs.q.
//gwrrf.magazine